Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe - ukončený projekt

  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0028
  • Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv Anny v Brně
  • Partneři:
 

Projekt usiluje o inovaci vzdělávání na středních zdravotnických školách (SZŠ) formou zavedení moderních forem výuky a ukázání žákům, co mohou očekávat, až se po maturitní zkoušce dostanou na samotná oddělení jednotlivých zdravotnických zařízení.

Reálnou praxi tak přiblíží žákům například exkurze na odborných pracovištích či praktický výcvik probíhající přímo na odděleních FNUSA. Mimo to je pro žáky připraven kurz zdravotnické angličtiny včetně praktické příručky slovíček a frází z oblasti zdravotnictví. Výukové modely, nástěnné obrazy, zahraniční výukový materiál, učebnice i film pak přispějí ke zkvalitnění výuky přímo na partnerských školách. Do bližšího kontaktu s odborníky se dostanou žáci účastnící se práce na studentských projektech a týdenního praktického výcviku.

Doplňkové aktivity projektu jsou zaměřeny na prohlubování odborných znalostí pedagogů partnerských škol. Do projektu je partnersky zapojeno pět SZŠ.

Dokumenty ke stažení

Metodiky:

Příručky a učebnice:

Sborníky inovované výuky:

- Prezentace k metodickým listům

- Vybrané prezentace

  Pracovní listy:  

Soubory ke stažení

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Mayo Clinic - spolupracující instituce

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VK

Ministerstvo zdravotnictví - Poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuality projektu ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK