OrganoNET  - ukončený projekt

 • Celý název projektu: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partneři:

  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

  Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

  Tescan, a.s.

 • Rozpočet projektu: 25 553 440,00 Kč
 • Začátek realizace: 1. 9. 2012
 • Konec realizace: 31. 8. 2014
 • Délka projektu: 24 měsíců
 • Administrátor partnera FNUSA: Ing. Alena Tresová

Předmětem projektu je vytvoření ucelené interaktivní platformy umožňující řízenou podobu výměny informací a spolupráce mezi partnery z oblasti lékařského vzdělávání, biomedicínského výzkumu, klinické medicíny a vývoje/výroby zobrazovací instrumentace.

Naplnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace vzájemně provázaných dílčích cílů zahrnujících:

 1. podporu dlouhodobých odborných stáží na pracovištích s unikátní a komplementární expertízou,
 2. podporu krátkodobých odborných stáží na pracovištích s unikátní a komplementární expertízou,
 3. podporu modulového systému workshopů, konferencí a neformálních setkání, jejichž nosným tématem budou východiska, cíle a postupy regenerativní medicíny s důrazem na zobrazování tkání a orgánů.

Produktem po úspěšné realizaci pak budou studenti a odborníci vybavení unikátními kombinacemi znalostí a dovedností zaměřenými na oblast vývoje a aplikace postupů pro regenerativní medicínu.

Realizací projektu tak dojde k těsnému a organizovanému propojení instituce terciárního vzdělávání (Masarykova univerzita), instituce vědy a výzkumu (Biofyzikální ústav AV ČR), pracoviště klinické medicíny (Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně) a vývojového a komerčního subjektu (TESCAN, a.s.). Tyto instituce pak budou základem zcela nové kategorie specialistů s hlubokým porozuměním širokému spektru otázek regenerativní medicíny.

Související odkazy

Masarykova univerzita - příjemce dotace 

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

Partneři projektu

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

TESCAN, a.s.

 

Více informací o projektu a jeho aktuálních aktivitách naleznete na oficiálních stránkách zde.

 

logolink OP VK