PRECEDENCE - ukončený projekt

  • Registrační číslo: CZ.1.05/3.1.00/13.0292
  • Název programu: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
  • Prioritní osa: 5.3 – Komercializace a popularizace VaV
  • Oblast podpory: 5.3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
  • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Partneři projektu: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i
  • Rozpočet projektu:  43 334 227 Kč
  • Začátek realizace: 1. 10. 2012 
  • Konec realizace: 30. 6. 2015
  • Délka projektu: 33 měsíců

Cílem projektu je příprava transferu výsledků výzkumu a vývoje do komerční sféry a rozšíření činnosti a personálního obsazení stávajícího centra pro transfer technologií Mezinárodního centra klinického výzkumu.

Partnerem projektu je Ústav přístrojové techniky AV ČR.

Kontakt

Mgr. Martin Bartoš - Manažer projektu
Tel.: +420 543 185 496, mobil: +420 730 802 692, e-mail: martin.bartos@fnusa.cz

Loga ke stažení

Dokumenty ke stažení

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Facebook FNUSA a FNUSA-ICRC

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - Řídící orgán OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007 – 2013

 

Aktuality ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (27 378 226, 30 Kč) a státního rozpočtu ČR (4 831 451, 70 Kč) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

logolink opvvpi