Simulační výuka komunikačních dovedností zaměstnanců zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji - ukončený projekt

 • Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/06.0041
 • Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu: 2,224 154,- Kč
 • Začátek realizace: 1. 6. 2014
 • Konec realizace: 31. 5. 2015
 • Délka projektu: 24 měsíců
 • Odborný garant projektu: Mgr. Jana Zvěřinová
 • Projektový manažer: Mgr. Svatava Kalná

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání, podpora profesního růstu a zvyšování kvalifikace nelékařských pracovníků v Jihomoravském kraji, tedy posílení konkurenceschopnosti cílové skupiny na trhu práce. Účast na klíčových aktivitách projektu umožní všeobecným zdravotním sestrám, ošetřovatelům a sanitářům spolupracujících zdravotnických zařízení, Nemocnice Milosrdných bratří, Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Úrazová nemocnice v Brně, Vojenská nemocnice Brno p.o., účastnit se aktivit zaměřených na posílení nejen základních komunikačních dovedností.

V průběhu realizace projektu budou akreditovány tři kurzy:

 • „Simulační výuka nelékařských zdravotnických pracovníků – efektivní edukace pacientů“
 • „Simulační výuka nelékařských zdravotnických pracovníků – komunikace s pacienty a příbuznými“
 • „Simulační výuka nelékařských zdravotnických pracovníků – základní komunikační dovednosti“

Kontakt

Mgr. Svatava Kalná - Manažer projektu
Tel.: +420 543 185 575, mobil: +420 603 177 556, e-mail: svatava.kalna@fnusa.cz

Loga ke stažení

 Prezentace ke stažení

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - partner projektu

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Aktuality ZDE

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

logolink eu