Simulační výuka komunikačních dovedností zaměstnanců zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji - Aktuality

 

Pod neúprosným dohledem kamer

9. 10. 2014

Dne 3. 10. 2014 si jedna z prvních skupin nelékařských zdravotnických pracovníků mohla vyzkoušet jak efektivně komunikovat s pacientem při úpravě lůžka či při přebírání osobních věcí. Pro mnohé z účastníků kurzu nebylo snadné smířit se s přítomností kamer, které každou simulaci zaznamenávají. Nakonec byl však počáteční ostych překonán a vše probíhalo bez větších komplikací. Pokud tedy bereme jako komplikaci to, že se sanitářům z Nemocnice Kyjov podařilo během simulované situace rozesmát jinak velice profesionálního herce.

Díky profesionální audiovizuální technice mohou aktéři simulační výuky po skončení každé situace shlédnout svůj výkon ze záznamu. V rámci debriefingu je tak účastníkům poskytnuta maximální zpětná vazba, a to nejen ze strany psychologa, celé skupiny i herce, ale právě i díky možnosti vidět se na vlastní oči.


Začali jsme teorií…

8. 10. 2014

Ve dnech 2. až 6. 10. 2014 proběhly úvodní přednášky projektu. Zdravotní sestry, sanitáři a ošetřovatelé zapojení do kurzů zaměřených na správnou komunikaci s pacienty získali kromě informací o základních principech komunikace a průběhu samotné simulační výuky.

Pro účastníky kurzu zaměřeného na správnou edukaci pacientů byla připravena i první tři odborná témata. Experti FNUSA diskutovali se zapojenými zdravotními sestrami nejen samotné odborné téma, ale i zvyklosti vázané k reálné praxi v jejich domovských zdravotnických zařízeních. Výstupem těchto setkání budou Edukační listy, které budou sloužit pacientům všech zapojených zdravotnických zařízení pro lepší orientaci v daném onemocnění.

 


Příprava na simulační výuku je v plném proudu

3. 10. 2014

V průběhu měsíce září se scházeli odborníci z FNUSA, psychologové, herci a zástupci realizačního týmu, aby připravili pilotní kurzy simulační výuky pro nelékařské zdravotnické pracovníky vybraných zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje.

Díky spolupráci s profesionálními herci jsou simulované situace maximálně reálné. Výsledkem těchto setkávání jsou první scénáře, díky kterým si zdravotníci budou moct vyzkoušet komunikaci s obtížnějším typem pacienta. Pro zdravotníky jsou pro nácvik správné komunikace připravena odborná témata, jako je např. Edukace pacienta při péči o chronické rány, Výživa s ohledem na diagnostiku. Další nácviky budou následovat zhruba do konce roku, kdy bude ukončen první běh realizace projektu.


Úvodní schůzka

9. 7. 2014

Úvodní schůzka zapojených stran projektu SITKOM proběhla 4. 7. 2014 v pracovně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNUSA, Mgr. Jany Zvěřinové.

Zástupcům ze zapojených zdravotnických zařízení, Mgr. Veronice Neníčkové, náměstkyni pro oš. péči Nemocnice Kyjov, p. o., Martě Ondříkové, náměstkyni pro oš. péči Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Bc. Andree Liškové, hlavní sestře Úrazové nemocnice v Brně, PhDr. Radce Pokojové, náměstkyni pro nelékařské zdravotnické profese Vojenské nemocnice Brno, byly podrobně představeny všechny klíčové aktivity projektu. Po prohlídce výukových prostor Simulačního centra projevily zúčastněné dámy zájem vyzkoušet si alespoň jeden blok simulační výuky. Jejich žádosti jsme samozřejmě vyhověli, termín je naplánován, spolupráce je nastavena, projekt může začít.

 

Tisková zpráva o projektu k přečtení zde