Věda do škol a školáci do vědy - ukončený projektlogo akademie

 • Celý název projektu: Věda do škol a školáci do vědy. Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0044
 • Název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Partneři projektu:

- Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.

- Gymnázium Brno, Třída Kapitána Jaroše 14

- Gymnázium Brno - Řečkovice

- Gymnázium Tišnov

- Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

- Vyšší odborná škola zdravotnická Brno

 • Rozpočet projektu: 20 611 035, 50 Kč
 • Začátek realizace: 1. 8. 2014
 • Konec realizace: 30. 6. 2015
 • Délka projektu: 11 měsíců

Cílem projektu je podpořit zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů na středních a vyšších odborných školách, a touto cestou zvýšit zájem studentů o studium těchto oborů na vysokých školách a motivovat je pro zapojení do vědy a výzkumu.

Aktivity budou zahrnovat organizaci přednášek českých i zahraničních odborníků pro studenty ve fakultní nemocnici i v jednotlivých partnerských školách, stáže a odborné semináře pro pedagogy a také Akademii ICRC, která studentům nabídne možnost nahlédnout pod pokličku lékařského výzkumu a pod vedením mentorů se zapojit do výzkumných týmů. Více informací o Akademii ICRC lze najít na webu www.akademieicrc.cz.

Současně je projekt zaměř na rozvoj dovedností a znalostí z oblasti klinického výzkumu současných a budoucích výzkumných sester, které tvoří důležitou součást výzkumných týmů. Vzdělávací aktivity budou podpořeny vznikem příručky pro výzkumné sestry a také krátkých informačních videí.

Kontakt

Ing. Aleš Peprný, Ph.D. - Manažer projektu
Tel.: +420 543 185 486, e-mail: ales.peprny@fnusa.cz

 Loga ke stažení

Související odkazy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - partner projektu

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - poskytovatel dotace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007 – 2013

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

logolink eu