Vzdělávací síť iktových center - ukončený projekt

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0046
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
 • Příjemce: Masarykova univerzita
 • Partner: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Rozpočet projektu: 33 366 486,- Kč
 • Začátek realizace: 1. 1. 2010
 • Konec realizace: 31.12. 2012
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Odborný garant projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Manažer projektu: Ing. Jitka Blažková (e-mail: blazkovaji@fnusa.cz, tel.: +420 543 185 578)

Realizace projektu Vzdělávací síť iktových center byla ukončena k 31. 12. 2012.  Díky financím z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byla vytvořena síť iktových center (center lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí), která spolupracují a komunikují prostřednictvím komunikačního portálu, databází, předávají si zkušenosti, získávají nové poznatky v léčbě CMP a přináší aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

V průběhu realizace projektu bylo Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (jedním z partnerů projektu) uskutečněno celkem 6 regionálních vzdělávacích seminářů, které byly zaměřeny především na profesní rozvoj a růst vědeckých pracovníků, lékařů a postgraduálních studentů. Mezi témata seminářů se řadila např. Personalizovaná léčba antitrombotiky, Novinky v diagnostice, léčbě a managementu CMP, Neurosonologie.

Podrobnější informace naleznete na stránkách projektu www.ikta.cz.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

logolink OP VK