Transfer technologií FNUSA-ICRC - Foto 1Transfer technologií FNUSA-ICRC - Foto 2Transfer technologií FNUSA-ICRC - Foto 3Transfer technologií FNUSA-ICRC - Foto 4Transfer technologií FNUSA-ICRC - Foto 5Transfer technologií FNUSA-ICRC - Foto 6Transfer technologií FNUSA-ICRC - Foto 7

Oddělení Transferu technologií (OTT FNUSA-ICRC)

FNUSA-ICRC se věnuje rychlému a efektivnímu přenosu moderních technologií a znalostí oběma směry.

Na sdílení nejnovějších poznatků a objevů spolupracujeme s mnoha akademickými i průmyslovými partnery a snažíme se výsledky našeho výzkumu komercializovat.

Zjistěte více o tom, jak spolupracujeme s průmyslovým a vzdělávacím sektorem.

spolupráceprůmyslvzdělávání
FNUSA-ICRC Tranfer technologií (TT)

Našim výzkumníkům ze spolupracujících výzkumných institucí nabízíme širokou škálu služeb, poskytovaných naším oddělením pro transfer technologií:

  • Školení v oblasti ochrany IP a transferu technologií
  • Granty pro ověření koncepcí
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Pomoc s komercializací výsledků výzkumu
  • Usnadnění smluvního výzkumu
  • Usnadnění výzkumné spolupráce
  • Vyhledávání společných grantů s průmyslem
  • Žádosti o inovační vouchery
  • Výměna know-how s korporátním sektorem
  • Vyhledávání technologií
Nahoru