Společně se stárnutím populace a zvyšujícím se zájmem o zdravotní péči stoupá poptávka po sofistikovanějších zdravotnických přístrojích a postupech spolu s potřebou nákladově efektivnější péče o pacienty. Technika zasahuje do lékařského prostředí stále výrazněji a její význam v medicíně neustále roste. Využívání technicky velmi často složitých zařízení se v mnoha lékařských oborech stává nevyhnutelné, stejně tak se prohlubuje spolupráce lékařů s techniky a inženýry.

Centrum biomedicínského inženýrství poskytuje výzkumníkům přístrojové a odborně-technické zázemí v oblasti analýz biologických signálů, přenosu, integrace a archivace výzkumných dat. Zaměřuje se na pokročilé získávání a analýzu biologických signálů za využití na zakázku vytvořené techniky. Hlavní oblast výzkumu cílí na nové metody a technologie za účelem zlepšování diagnózy kardiologických a neurologických onemocnění.

Nahoru