Výzkumným tématem je Molekulární kontrola signalizace u rakoviny spojená se stárnutím. Mezi oblasti výzkumu patří zejména studium molekul signální transdukce ve smyslu chápání molekulárně signálního mechanismu, který řídí základní buněčné procesy, jako je buněčná smrt / přežití, migrace a buněčná diferenciace. Zabýváme se také výzkumem mitochondrií a jejich stárnutí. Výstupem bude komplexní analýza signalizací MAP kináz, které mohou poskytnout důležité poznatky o molekulárních mechanismech, které se podílejí na vývoji rakoviny. Jejich pochopení by mělo umožnit naší skupině inovativní terapeutické koncepty, které nám umožní napadnout přímo nádorové buňky.

Molekulární kontrola buněčné signalizace FNUSA-ICRC
Nahoru