Každé 3 sekundy někdo nově onemocní demencí. V současnosti téměř 50 milionů lidí na světě trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence a v budoucnu se právě tato onemocnění mohou stát jedním z hlavních problémů zdravotnictví a sociálních služeb. Doposud však nejsou známy ani přesné příčiny těchto chorob, ani jak efektivně je léčit.

Výzkumný tým se zaměřuje na prohloubení porozumění v oblasti stárnutí a s ním spojených, především neurodegenerativních poruch. Zajímá ho souvislost mezi fyziologickým stárnutím a předklinickými, časně symptomatickými neurodegenerativními poruchami, jako je právě Alzheimerova choroba. V rámci výzkumu se týmu podařilo odhalit zajímavou spojitost mezi traumatickým zraněním mozku a následným nástupem neurodegenerativních onemocnění v pozdějším věku. Porozumění mechanismům stárnutí a neurodegenerace může přispět ke zlepšení léčby a kvality života pacientů trpících různými formami demence.

Nahoru