Modely chorob vytvořené na základě kmenových buněk slouží k lepšímu porozumění vývoje choroby a k testování potenciálních léčebných přístupů.

Výzkumný tým se zaobírá oblastí lidských pluripotentních kmenových buněk, jejich kultivací a diferenciací. Hlavní výzkumný zájem týmu směřuje k využití těchto buněk k modelování lidských chorob, které vedou ke kardiomyopatii a selhání srdce. Tým za využití přeprogramovaných lidských buněk a lidských embryonálních kmenových buněk s upraveným genomem vytváří modely monogenních chorob zahrnujících kardiomyopatii. Modelování na základě kmenových buněk je doplněno analýzou jak zvířecích modelů, tak lidských vzorků.

Nahoru