Zánětlivá onemocnění jsou základním nástrojem vrozené imunity a reakcí prakticky všech mnohobuněčných organismů na infekce a zranění. Zánět je současně nejvýznamnější obranou a také sebepoškozující reakcí organismu.

Výzkumný tým se soustředí na objasnění molekulárních mechanismů způsobujících akutní a chronické zánětlivé procesy, především na regulační roli fagocytů a vývoj cévních zánětlivých onemocnění. Studovány jsou též nové strategie posílení trombolýzy, léčebného procesu, jenž má za cíl rozpuštění krevní sraženiny vzniklé v některé z cév nebo zanesené do místa uzávěru krevním tokem z jiného místa. Ve spolupráci s medicínskými chemiky tým hodnotí biologický význam a potenciál nových sloučenin a vyvíjí nové léky proti zánětlivým onemocněním.

Nahoru