Centrum translační medicíny - CTM  (Integrované centrum celulární terapie a regenerativní medicíny)

 

Giancarlo Forte, Ph.D.

Vedoucí CTM - Cardiovascular System - Mechanobiology (CSM)

Mgr. Jan Frič, Ph.D.

Principal Investigator - Cellular and Molecular Immunnorelgulation (CMI)

Manlio Vinciguerra, Ph.D.

Principal Investigator - Epigenetics in Metabolism and Aging Processes (EMA)

Gorazd B. Stokin, M.D., MSc., Ph.D.

Principal Investigator - Translational Neuroscience and Aging (TAP)

doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Vedoucí - Cell and Tissue Engineering Unit/Current Good Manufacturing Practice (CTEU-cGMP)

 

Kontakt na asistentku

Romana Vlčková, e-mail: romana.vlckova@fnusa.cz, tel.: +420 511 158 281, mobil.: +420 730 595 912


Výzkumné týmy


Profil 

Kmenové buňky jsou živočišné buňky, které musí splňovat dvě kritéria: mají schopnost sebeobnovy a rovněž přeměny na zralé buňky. Mají tedy potenciál nahrazovat a regenerovat poškozené tkáně, a v budoucnu tak mohou mít uplatnění v léčbě závažných kardiovaskulárních, metabolických, neurologických i onkologických onemocnění.  

Integrované centrum celulární terapie a regenerativní medicíny (ICCTRM) se zabývá výzkumem a využitím kmenových buněk v léčbě závažných onemocnění a v regeneraci poškozených orgánů a tkání. S použitím nejmodernějších poznatků mezioborové spolupráce a špičkového technologického zázemí připravuje technologie založené na izolaci, kultivaci a diferenciaci kmenových buněk od základního výzkumu přes zvířecí experimentální modely až k aplikacím v klinických studiích u pacientů. 

Hlavní oblasti výzkumu

 • problematika celulární (buněčné) a regenerativní léčby kardiovaskulárních, metabolických, neurologických a onkologických onemocnění
 • využití somatických kmenových buněk a indukovaných pluripotentních kmenových buněk k diferenciaci do zralých buněk srdečního svalu, hladkého svalu, cévního endotelu, neuronů a buněk imunitního systému in vitro
 • analýza kmenových buněk a jejich integrace s využitím genomiky, proteomiky a cytomiky
 • vývoj moderních léčebných technologií a postupů v oblasti regenerativní medicíny
 • metody izolace, kultivace a diferenciace lidských kmenových buněk různých typů s využitím genových manipulací a nanotechnologií
 • použití technik bioimagingu a nanoimagingu pro sledování transplantovaných buněk in vivo
 • regenerace srdečního svalu postiženého infarktem myokardu a regenerace centrální nervové soustavy postižené infarktem, úrazem či degenerativními neurologickými onemocněními
 • vývoj metod, technologií i produktů pro buněčnou léčbu v klinických aplikacích

Aplikace výsledků

 • nové diagnostické a léčebné metody, především v oblasti regenerativní medicíny
 • léčivé přípravky pro moderní terapii v oblasti kardiologie, neurologie a onkologie

Technologické zázemí

 • průtokový cytometr a cell sorter
 • magnetický separátor buněk
 • automatický analyzátor buněk
 • boxy s laminárním prouděním
 • inkubátory pro kultivace buněk
 • bioreaktor
 • konfokální laserový skenovací mikroskop
 • laserový mikrodisekční mikroskop
 • operační mikroskopy
 • luminometry
 • spektrofotometr
 • fluorimetr
 • ultracentrifuga
 • PCR a real time PCR
 • vysokotlaká a proteinová kapalinová chomatografie
 • hmotnostní spektrometr
 • kryokontejnery

Spolupráce

ČR

 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava

Svět

 • University of Minnesota (USA)
 • Mayo Clinic (USA)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III.: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)

Publikace