Translační výzkum v dětské onkologii (Pediatric Oncology Translational Research, POTR)


prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Vedoucí skupiny

 

Kontakt 

e-mail: jaroslav.sterba@fnusa.cz, tel.: +420 532 234 600

 

Výzkumný tým


Výzkumné zaměření

Personalizované léčebné postupy v oblasti dětské onkologie pomocí aktuálních teranostických přístupů za účelem zlepšení léčebných výsledků a snížení závažnosti dlouhodobé morbidity a pozdních následků onkologického onemocnění i nezbytných léčebných postupů. 

Racionální začlenění nových protinádorových léčiv do dřívějších linií léčby na bázi komplexních DNA, RNA a proteomických analýz nádoru a pacienta jako hostitele.

Zřízení funkčního regionálního modelu pro dlouhodobé sledování s přechodem z pediatrické péče do komplexní péče v dospělém věku jako platformy pro studium dlouhodobé toxicity po léčbě nádorového onemocnění v dětství, rizikových faktorů a možných cest ke zlepšení celkových výsledků léčby a snížení toxicity spojené s nádorovým onemocněním a jeho léčbou. 

Výzkumné cíle

  • Perzonalizovaná, přesná dětská onkologie založená na komplexním vyhodnocení nádoru a hostitele.
  • Snížení morbidity a úmrtnosti související s léčbou při studiu dlouhodobě přežívajících a provádění studií na malých zvířatech pro nové protinádorové léky.
  • Výzkum proteomiky likvoru u dětí s mozkovými nádory, leukémiemi a NHL. Analýza možných biomarkerů. 

Nejlepší výsledky

Vytvoření funkční sítě domácích i zahraničních center dětské onkologie CEPOETA.org, která je koordinována naším pracovištěm a ve spolupráci s platformou CZECRIN umožňuje výzkumné studie v oblasti dětské onkologie s důrazem na personalizovanou léčbu.

Technologické vybavení

Hmotnostní spektrometrie - proteomické analýzy mozkomíšního moku.

Vysoce účinná kapalinová chromatografie - analýzy vzorků.

Fosfoproteinové arrays - analýza aktivity signálních drah v nádorové tkáni.

Nabízené služby a odborné znalosti

  • Unikátní a dobře fungující propojení výzkumných a klinických týmů, unikátní a velmi dobře charakterizovaná populace mladých lidí - bývalých pacientů dětské onkologie, u kterých existuje riziko pozdní toxicity z nemoci a léčby, o které by mělo být postaráno a kteří by měli být dále studováni v mnoha oblastech, především kardiologii, neurologii, endokrinologii či pulmonologii. 
  • Existující spolupráce se zahraničními centry dětské onkologie v Evropě a v USA.