Intervenční srdeční elektrofyziologie (ICE/Cardio 3)

 

MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.

Principal Investigator


Kontakt na studijní koordinátorku (asistentku)

Ing. Alice Vybíralová, e-mail: alice.vybiralova@fnusa.cz


Výzkumný tým


Profil

Elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace (lokální destrukce tkáně) se staly v posledním desetiletí jedním z pilířů diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu. V rámci našeho výzkumu ve spolupráci s Mayo Clinic zkoumáme možnosti využití nových druhů energií a současně vyvíjíme nové typy katetrů – například pro magnetickou navigaci. Z výsledků pilotních studií vyplývá, že by tyto nové metody mohly být v budoucnu použity i pro diagnostiku a léčbu onemocnění centrálního nervového systému (jako jsou například cévní mozkové příhody či epilepsie). Novou oblastí našeho výzkumu je pak metoda denervace renálního sympatiku (přerušení sympatických nervových vláken ve stěnách renálních tepen) v léčbě rezistentní hypertenze a dalších chorob či oblast biventrikulární stimulace a defibrilace u pacientů se srdečním selháním a raménkovou blokádou.

Hlavní oblasti výzkumu

 • elektrofyziologie srdce a centrálního nervového systému
 • výzkum v oblasti katetrových ablací srdečních arytmií
 • výzkum v oblasti denervace renálního sympatiku
 • využití počítačů a minimálně invazivních technik pro mapování v srdci a mozku a diagnostickou a terapeutickou stimulaci
 • vývoj prototypu nového typu katetru pro endovaskulární výkony v centrálním nervovém systému pomocí stereotaktické magnetické navigace

Aplikace výsledků

 • nový typ katetru
 • nová technologie k prevenci srdeční arytmie
 • komplexní vývoj zdravotnických prostředků (např. katetrů) od preklinické fáze (animální centrum) přes klinické zkoušky po postmarketingové sledování
 • využití systému Stereotaxis Niobe na animálních modelech

Technologické zázemí

 • elektrofyziologická laboratoř s kompletním vybavením
 • magnetická navigace katetrů - technologie  STEREOTAXIS EPOCH™
 • 3D zobrazovací systém EnSite Velocity a Carto 3
 • katetrové ablační systémy – radiofrekvenční ablace, kryoablace, laserová ablace
 • implantační sál s kompletním elektrofyziologickým vybavením
 • animální centrum vybavené kompletním elektrofyziologickým vybavením včetně technologie STEREOTAXIS EPOCH™, stejné technologie jako na humánních sálech, možnost preklinického výzkumu na animálních modelech

Spolupráce

ČR

 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Nemocnice Na Homolce
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. 

Svět

 • Mayo Clinic (USA)
 • Herzzentrum Leipzig (Německo)
 • Hôpital Haut-Lévêque, Bordeaux (Francie)
 • Mount Sinai Hospital New York City (USA)
 • Slovak Academy of Sciences (Slovensko)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)

Publikace

Profilový list