Akutní koronární syndromy (ACS/Cardio 2)

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Principal Investigator

 

Kontakt na asistentku

Lucie Knoppová, e-mail: lucie.knoppova@fnusa.cz


Výzkumný tým


Profil

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Předmětem našeho výzkumu jsou především akutní formy ICHS, tzn. akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris. Perkutánní koronární intervence (PCI) jsou nejúčinnější metodou jejich léčby. Zaměřujeme se proto na včasnou diagnostiku ICHS, rozvoj nových zobrazovacích metod, vývoj nových technik PCI a materiálů, především intrakoronárních stentů, které se při PCI využívají.   

Hlavní oblasti výzkumu

 • léčba ischemické choroby srdeční se zaměřením na akutní infarkt myokardu
 • vývoj nových koronárních stentů a umělých cév s využitím bio- a nanotechnologií umožňující delší životnost materiálu a jeho lepší přijmutí organismem
 • rozvoj registru srovnávajícího různé typy léčby pacientů s akutním infarktem myokardu se současnou významnou stenózou na neinfarktové koronární tepně
 • výzkum příčin trombózy ve stentu
 • vliv agregace trombocytů na prognózu nemocných s akutním koronárním syndromem
 • využití kmenových buněk v léčbě akutního infarktu myokardu

Aplikace výsledků

 • biokompatibilní stenty a umělé cévy s delší životností
 • snížení výskytu život ohrožujících komplikací implantace stentu
 • moderní léčba akutních koronárních syndromů

Technologické zázemí

 • Optická koherentní tomografie - nekontaktní a neinvazivní tomografická zobrazovací a diagnostická metoda, která v extrémně vysoké kvalitě mikrometrového rozlišení zobrazuje snímky biologické tkáně (tenké vrstvy kůže a sliznice, oka a zubu) v jejich transverzálním (příčném) průřezu
 • Angiografická linka - k vyšetření pacientů s onemocněním srdečního chlopenního aparátu před plánovanými operacemi
 • Koronární stent - výztuž ze speciální kovové slitiny, která se zavádí zpravidla u pacientů po infarktu myokardu pomocí katetru do zúžené nebo ucpané tepny zásobující srdeční sval krví

Spolupráce

ČR

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Svět

 • Mayo Clinic (USA)
 • Bulgarian Cardiac Institute Jambol (Bulharsko)
 • Bulgarian Cardiac Institute Pleven (Bulharsko)
 • Bulgarian Cardiac Institute Varna (Bulharsko)
 • Bulgarian Cardiac Institute Veliko Tarnovo (Bulharsko)
 • German Heart Center Munich (Německo)
 • Jagellonian University Krakow (Polsko)
 • The University Hospital Krakow (Polsko)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí:Inkubátor mladých talentů" (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
 • Mnohočetné postižení věnčitých tepen diagnostikované při primární PCI pro STEMI: kompletní revaskularizace nebo konzervativní léčba. Studie Prague – 13. (IGA MZ ČR)

 Publikace