Spánková medicína (SMED/Cardio 4)

 

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Principal Investigator


Kontakt na studijní koordinátorku

Libuše Martináková, MBA, e-mail: libuse.martinakova@fnusa.cz, tel.: +420 543 185 547, GSM: +420 604 227 115


Výzkumný tým


Profil

Narůstající epidemie obezity v zemích EU je vzhledem ke svým závažným medicínským a socioekonomickým konsekvencím velkým rizikem pro zdravotnické systémy i ekonomiku jednotlivých zemí. Současně je obezita jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů závažných kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemické choroby srdeční, hypertenze, srdečního selhání. Cílem tohoto podprogramu je studium významu rizikových faktorů, jako jsou poruchy dýchání v průběhu spánku nebo "spánkové apnoe", a jejich spojení s obezitou a dalšími kardiovaskulárními chorobami, včetně infarktu myokardu. Přesto, že poruchami dýchání ve spánku trpí až 20 % dospělé populace, doposud tato problematika byla v EU studována pouze okrajově. Je pravděpodobné, že včasná diagnóza spánkové apnoe by mohla výrazně snížit výskyt obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Nedílnou součástí tohoto podprogramu je vývoj nových technologií, které umožní objasnění vazeb mezi kardiovaskulárním a centrálním nervovým systémem.

Cíle

  • význam spánkové apnoe v patofyziologii a léčbě kardiovaskulárních a metabolických onemocnění,
  • vývoj nové technologie pro pokročilou invazivní a neinvazivní srdeční a mozkovou elektrofyziologii.

Projekty

  • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
  • Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
  • ICRC Human Bridge - podpora kvalitních týmů výzkumu a vývoje pomocí vzniku postdoktorských pozic (OP VK)
  • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
  • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
  • Integrated Interventional Imaging Operating System (IIIOS, 7FP)
  • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
  • Význam spánkové apnoe v patofyziologii hypertrofické kardiomyopatie (IGA MZ ČR)

Publikace