Tkáňové inženýrství (TEG/Cardio 7)

MUDr. Pavel Piler

Principal Investigator


Kontakt na asistentku

Anna Životská, e-mail: anna.zivotska@fnusa.cz

Ing. Anna Zrnečková, e-mail: anna.zrneckova@fnusa.cz, tel.: +420 543 184 074


Výzkumný tým


Profil

Každoročně provádějí lékaři na světě velké množství operací za účelem výměny poškozených srdečních chlopní. Ty se doposud nahrazují dvěma způsoby. Buď se nemocným implantují bioprotézy z biologických tkání (prasečích chlopní či hovězího osrdečníku) nebo mechanické chlopně. Biologické srdeční chlopně mají tu výhodu, že pacienti nemusejí užívat protisrážlivé léky, proto nejsou ohroženi vznikem krevní sraženiny nebo krvácením např. z žaludečního vředu či do mozku. Nevýhodou však je, že tyto chlopně degenerují, což znamená, že pacienti musí po nějakém čase (což je individuální, ale cca 10 – 15 letech) podstoupit další náročnou operaci. Druhá metoda využívá chlopní mechanických, které jsou sice trvalé, ale po jejich implantaci jsou pacienti doživotně odkázáni na antikoagulační léčbu (léky proti srážlivosti), což je omezuje v řadě činností a snižuje kvalitu jejich života. V rámci výzkumu se budeme snažit ověřit hypotézu, že srdeční chlopně z geneticky modifikovaných prasat podléhají méně (nebo vůbec) degenerativním procesům. Pokud by se toto podařilo prokázat, mohly by v budoucnu nahradit nejen ty klasické, ale také mechanické chlopně, což by znamenalo značný benefit pro pacienta. Aby to bylo možné, je třeba tyto geneticky modifikované tkáně implantovat jiným živočichům a potom zkoumat jejich např. imunologickou odpověď. Taková implantace vyžaduje provézt zákrok v mimotělním oběhu prasete se zastaveným srdcem.

Hlavní oblasti výzkumu

 • vývoj nové generace umělých biologických srdečních chlopní
 • výzkum v oblasti xenotransplantací (mezidruhových přenosů orgánů) a z toho vyplývajících výsledků pro humánnní medicínu a vyšetřovacích metod

Aplikace výsledků

 • vývoj vyšetřování a konzervace biologických tkání
 • využití biologických tkání k náhradám lidských tkání s aplikacemi v kardiologii, kardiochirurgii a transplantační medicín
 • zdokonalení techniky animálních pokusů – operace na větších živočiších – prase, s použitím mimotělního oběhu

Technologické zázemí

 • experimentální animální centrum vybudované na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, které je schopné po prostorové, materiální i personální stránce zajistit experimenty na velkých zvířatech s použitím mimotělního oběhu

Spolupráce

ČR

 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Svět

 • University College London (Velká Británie)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)

Publikace