Stroke/CMP (STK/Neuro 1)

 

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Principal Investigator


Kontakt na asistentku

Mgr. Marcela Čechová, e-mail: marcela.cechova@fnusa.cz, tel.: +420 543 185 587

 


Výzkumný tým


Profil

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u starších nemocných. Prevence a akutní léčba CMP jsou dvěma základními pilíři v boji proti této nemoci. Přes velké pokroky v managementu mozkového infarktu v posledních letech, je léčba tohoto závažného onemocnění stále neuspokojivá. Kontinuální výzkum novým možností diagnostiky, terapie a prevence je jedinou cestou ke zlepšení, a tím k většímu počtu soběstačných pacientů. Z tohoto důvodu nejen že participujeme na některých zahraničních výzkumných protokolech, ale také celou řadu nových výzkumných protokolů iniciujeme sami ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními pracovišti, a to jak v rámci klinické praxe, tak experimentálně v laboratorních podmínkách.

Hlavní oblasti výzkumu

 • epidemiologie mozkového infarktu v ČR
 • edukace  a zvýšení povědomí u široké veřejnosti o příznacích a léčbě mozkového infarktu 
 • vývoj nových algoritmů pro diagnostiku cerebrovaskulárních onemocnění  založená zejména na multimodálních způsobech zobrazování
 • vývoj nových terapeutických algoritmů týkajících se rekanalizačních metod, podpory kolaterálního oběhu, intervenční léčby  ( jak přímo v klinické praxi, tak experimentálně v laboratorních podmínkách)
 • zlepšení rehabilitace po cévní mozkové příhodě

Cíle

 • zvýšení povědomí u veřejnosti má přinést rychlejší přesun pacientů s akutně vzniklým mozkovým infarktem do zařízení s dostupnou terapií, a tím zvýšení efektu terapie
 • vývoj efektivních preventivních přístupů sníží výskyt cerebrovaskulárních příhod v populaci
 • zrychlení a zpřesnění diagnostiky zrychlí a zefektivní podávanou terapii a současně umožní individualizaci léčby (volbu nejvhodnějšího léčebného postupu pro konkrétního pacienta)
 • zefektivnění terapie zmírní tíži poškození způsobené mozkovou příhodou a zvětší šanci pacienta na uzdravení (nezávislý život po CMP)
 • studium epidemiologie přispěje ke všem výše zmíněným bodům čímž se podpoří celkové zlepšení péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním

Technologické zázemí

Pro uskutečnění všech modelů zlepšení péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním přispěje potřené technologické vybavení:

 • neurologická „bi-plane“ angiolinka
 • přístroje k monitoraci život ohrožujících stavů
 • ultrazvukové přístroje pro extra i transkraniální diagnostiku postižení tepen
 • nové a výkonnější CT a MRI přístroje, RTG přístroje s přímou digitalizací, PET a SPECT přístroj
 • rehabilitační zařízení - ultrazvukové a magnetoterapeutické přístroje, multifunkční koupele, vertikální lůžka, nakloněné roviny s integrovaným robotickým systémem pro chůzi, robotické systémy pro aktivaci posturálních a lokomočních mechanismů

Spolupráce

ČR

 • Ústav přístrojové techniky AV ČR
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Biofyzikální ústav AV ČR
 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
 • IKTUS o.p.s.
 • ICTUS HELP

Svět

 • Karolinska Institutet (Švédsko)
 • University of Calgary (Kanada)
 • Mayo Clinic, Rochester (USA)
 • Columbia University Medical Center (USA)
 • Vall d´Hebron Research Institute and Hospital (Španělsko)
 • European stroke organization

Komerční

 • Robotsystem s.r.o.
 • BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

Projekty

 • RESSTORE - REgenerative Stem cell therapy for STroke in Europe (H2020, European Commission)
 • FNUSA-ICRC – podpora rozvoje kvalitních týmů neurologického výzkumu a vývoje inicializací postdoktorských pozic (Postdoc Neuro)
 • HOBIT - HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II: Inkubátor mladých talentů II. (OP VK)
 • Vzdělávací síť iktových center (OP VK)

Publikace