Demence (DEM/Neuro 2)

 

prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Principal Investigator

zástupce MUDr. Kateřina Sheardová

Asistentka: Ing. Monika Kurečková, email: monika.kureckova@fnusa.cz, tel. +420 543 184 086
Koordinátorka: PhDr. Daria Hudspeth, email: 
daria.hudspeth@fnusa.cz, tel +420 543 184 086

Kontakt pro pacienty zařazené ve výzkumném programu Czech Brain Aging Study:

email: centrum.pameti@fnusa.cz, tel. 733142671


Výzkumný tým


Profil

Tento podprogram je zaměřen na výzkum stárnutí a časných biomarkerů Alzheimerovy nemoci a jiných demencí. Součástí je multicentrická epidemiologická studie Czech Brain Aging Study vedená v rámci výzkumného Centra pro poruchy paměti ICRC, do které byli nabíráni pacienti se subjektivními stížnostmi na paměť v období 2011 - 2017

 

Cíle

 • Vytvoření databáze Czech Brain Aging study (ICRC/FNUSA, Univerzitní nemocnice Motol). Součástí CBAS je:
  • databáze MRI snímků pro sledování atrofie mozku v čase u pacientů s kognitivním postižením, zavedení pokročilých MRI zobrazovacích technik do diferenciální diagnostiky pacientů s demencí.
  • databáze výsledků kognitivních testů získaných pomocí vyšetřování speciálními neuropsychologickými protokoly a testy zaměřenými na postižení paměti hipokampálního typu jako časného projevu Alzheimerovy choroby.
  • databáze s údaji popisujícími změny struktury a metabolismu mozku v čase u seniorské populace, pacientů s mírnou kognitivní poruchou a Alzheimerovou chorobou.
  • banka biologických vzorků z krve a mozkomíšního moku za účelem genetické a biochemické analýzy

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II: Inkubátor mladých talentů II. (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
 • Veřejnost, praktiční lékaři a Alzheimerova nemoc. I s poruchou paměti je třeba přijít včas (Národní akční plány a koncepce, MZ ČR)
 • Mayo Foundation Translational Research Fellowship Award – Episodic excessive caloric intake, cognitive function and stress (Mayo Foundation)

 

Publikace