Ostatní výsledky výzkumu

Kromě publikací produkují výzkumné týmy FNUSA-ICRC ještě řadu dalších výsledků výzkumu, například:

Patenty

 • Substituované furo[3,2-b]pyridiny pro použití jako léčiva
  Autoři: Dr. Kamil Paruch, Mgr. Michaela Perůjová.

 

Podáno několik dalších patentových přihlášek, nyní v řízení.

Užitné vzory

Podáno několik žádostí o registraci užitného vzoru,  2 užitné vzory byly již zaregistrovány Úřadem pro průmyslové vlastnictví ČR:

 • Multikanálový celotělový impedanční monitor
  (Ing. Pavel Jurák, Ing. Pavel Leinveber, Ing. Filip Plešingr I, Ing. Josef Halámek, CSc, Ing. Ivo Viščor, Ph.D., Ing. Vlastimil Vondra, Ing. Michal Kuna)
 • Přístroj pro řízené dýchání
  (Ing. Ivo Viščor, Ph.D., Ing. Vlastimil Vondra)

Průmyslové vzory

 • DeskBalance - Zařízení pro měření a výcvik pacienta.  PVZ 2015- 40281, Průmyslový vzor č. 36621
  autoři: doc.Ing. Luděk Žalud,Ph.D, doc.Ing. Jana Kolářová,Ph.D., prof.MUDr. Petr Dobšák, CSc., Ing. Adam Chromý
 • HandgripForce Meter (HaFoMet) - Zařízení pro měření síly stisku ruky. PVZ 2015- 40280, Průmyslový vzor č. 36620
  autoři: doc.Ing. Luděk Žalud,Ph.D, doc.Ing. Jana Kolářová,Ph.D., prof.MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Prototypy

Vyrobeno několik prototypů (funkční výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce přístroje nebo nástroje)

 • Infuzní míchací pumpa pro ultrazvukové kontrastní látky
 • Přístroj pro řízené dýchání umožňující regulaci parametrů dýchánía to zejména frekvence, hloubky nádechu a časového průběhu nádechu a výdech
 • Přístroj pro automatické generování proudu do 3D sytému cívek pro vytváření magnetického pole
 • Multikanálový celotělový impedanční monitor
 • DeskBalance - Zařízení pro měření a výcvik pacienta.  PVZ 2015- 40281, Průmyslový vzor č. 36621
  autoři: doc.Ing. Luděk Žalud,Ph.D, doc.Ing. Jana Kolářová,Ph.D., prof.MUDr. Petr Dobšák, CSc., Ing. Adam Chromý
 • HandgripForce Meter (HaFoMet) - Zařízení pro měření síly stisku ruky. PVZ 2015- 40280, Průmyslový vzor č. 36620
  autoři: doc.Ing. Luděk Žalud,Ph.D, doc.Ing. Jana Kolářová,Ph.D., prof.MUDr. Petr Dobšák, CSc.
 • Opticky-adapter-2kam - Adaptér umožňující promítání spektrálně rozděleného obrazu do dvou digitálních kamer
  Autoři: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., Ing. Vratislav Čmiel
 • Magneticky navigovaný mikrokatetr pro endovaskularni intervence
  Autoři: MUDr. Zdeněk Stárek, PhD., doc. Tomáš Kára, MUDr. Miroslav Novák, ing. Pavel Leinveber
 • Epikardiální elektrody - Prototyp elektrod pro stimulaci, defibrilaci a ablaci z epikardiálního přístupu.
  Autoři: MUDr. Zdeněk Stárek, PhD., Faisal F Syed, Charles J. Bruce, Christopher V. DeSimone, Paul A. Friedman, Samuel J. Asirvatham, Tomáš Kara, Pavel Leinveber, Jaroslav Novak, Jiří Wolf
 • Koronární stent - Feromagnetický stent z 2205 stainless steel, který je funkční, biokompatibilní a schopný zachytit a udržet magneticky označené endoteliální buňky, čímž je dosaženo rychlé vyhojení stentu.
  Autoři: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. Brandon J. Tefft, Ph.D., Susheil Uthamaraj, M.S., Dan Dragomir-Daescu, Ph.D., Gurpreet S. Sandhu, M.D., Ph.D. from Mayo Clinic
 • Magnetický Stent graft
  Autoři MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. Brandon J. Tefft, Ph.D., Susheil Uthamaraj, M.S., Dan Dragomir-Daescu, Ph.D., Gurpreet S. Sandhu, M.D., Ph.D. from Mayo Clinic

Software

Vytvořeno několik softwarových programů které mohou být využívány v souladu s licenčními podmínkami FNUSA.