2011

Impact Publications / Publikace impaktované

ANDEL, R. How we age: a doctor´s journey into the heart of growing old (book review). JAMA. 2011, 306(13), 1489. ISSN 0098-7484. IF 30.026. (NEURO 2)

BAR, M., MIKULÍK, R., SKOLOUDÍK, D., CZERNY, D., LIPINA, R., SAMES, M., CHOC, M., NOVÁK, Z., STARÝ, M., BENEŠ, V., SMRČKA, M., FILIP, M., VONDRÁČKOVÁ, D., CHLOUBA, V., SUCHOMEL, P., HANINEC, P., BRZEZNY, R., JURAN, V. Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication. Journal of Neurology. 2011, 258(9), 1689-1694. ISSN 0340-5354. IF 3.473. (NEURO 1)

BRABEC, J., RULSEH, A., HOŘÍNEK, D., PALA, A., GUERREIRO, H., BUŠKOVÁ, J., PETROVICKÝ, P., NĚMCOVÁ, V., KRÁSENSKÝ, J., SEIDL, Z., NIMSKY, C., ŠONKA, K. Volume of the amygdala is reduced in patients with narcolepsy-a structural MRI study. Neuroendocrinology Letters. 2011, 32(5), 652-656. ISSN 0172-780X. IF 1.296. (NEURO 3)

HAHN, E., ANDEL, R. Nonpharmacological therapies for behavioral and cognitive symptoms of mild cognitive impairment. Journal of Aging and Health. 2011, 23(8), 1223-1245. ISSN 0898-2643. IF 1.556. (NEURO 2)

HERING, D., KUCHARSKA, W., KÁRA, T., SOMERS, V., NARKIEWICZ, K. Resting sympathetic outflow does not predict the morning blood pressure surge in hypertension. Journal of Hypertension. 2011, 29(12), 2381-2386. ISSN 0263-6352. IF 4.021. (CARDIO 4)

HOŘÍNEK, D., URBANOVÁ, B., NETUKA, D., OSTRÝ, S., VYHNÁLEK, M., MOHAPL, M., BOJAR, M., CHARVÁT, F., BENEŠ, V. Kognitivní funkce při onemocnění vnitřní krkavice a vliv léčebných intervencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011, 74(3), 254-259. ISSN 1210-7859. IF 0.279. (NEURO 3)

KUNIYOSHI, F., ZELLMER, M., CALVIN, A., LOPEZ-JIMENEZ, F., ALBUQUERQUE, F., VAN DER WALT, C., TROMBETTA, I., CAPLES, S., SHAMSUZZAMAN, A., BUKARTYK, J., KONEČNÝ, T., GAMI, A., KÁRA, T., SOMERS, V. Diagnostic Accuracy of the Berlin Questionnaire in Detecting Sleep- Disordered Breathing in Patients With a Recent Myocardial Infarction. Chest. 2011, 140(5), 1192-1197. ISSN 0012-3692. IF 5.250. (CARDIO 4)

MIKULÍK, R., GOLDEMUND, D., REIF, M., BRICHTA, J., NEUMANN, J., JARKOVSKÝ, J., KRÝZA, J. Calling 911 in Response to Stroke: No Change following a Four-Year Educational Campaign. Cerebrovascular Diseases. 2011, 32(4), 342-348. ISSN 1015-9770. IF 2.723. (NEURO 1)

PANOVSKÝ, R., KUKLA, P., JANČÁR, R., MELUZÍN, J., JANČÍK, J., KINCL, V., POLOKOVÁ, K., MÍFKOVÁ, L., HAVELKOVÁ, A., LÁTALOVÁ, R., DOBŠÁK, P., PEŠL, M. The Effect of Regular Physical Activity on the Left Ventricle Systolic Function in Patients With Chronic Coronary Artery Disease. Physiological Research. 2011, 2011(60), 869-875. ISSN 0862-8408. IF 1.555. (CARDIO 5, ICCT)

RUSINA, R., KOVACS, G., FIALA, J., HORT, J., RIDZON, P., HOLMEROVÁ, I., STROEBEL, T., MATEJ, R. FTLD-TDP with motor neuron disease, visuospatial impairment and a progressive supranuclear palsy-like syndrome: broadening the clinical phenotype of TDP-43 proteinopathies. A report of three cases. BMC Neurology. 2011, 11(May), 1-11. ISSN 1471-2377. IF 2.167. (NEURO 2)

SVOBODA, P., KANTOROVÁ, I., KOZUMPLÍK, L., SCHEER, P., RADVAN, M., RADVANOVÁ, J., KRASS, V., HORÁLEK, F. Our Experience with Transoral Incisionless Plication of Gastroesophageal Reflux Disease: NOTES Procedure. Hepato-Gastroenterology. 2011, 58(2011), 1208-1213. ISSN 0172-6390. IF 0.658. (ICCT)

ŠEBESTA, M., BURKOVICS, P., HARACSKA, L., KREJČÍ, L. Reconstitution of DNA repair synthesis in vitro and the role of polymerase and helicase activities. DNA Repair. 2011, 10(6), 567-576. ISSN 1568-7864. IF 4.135. (CBCE)

Others (in Peer-Reviewed Journals) / Publikace neimpaktované (v recenzovaných časopisech)

ANDRŠOVÁ, I., LUDKA, O., MAŇOUŠEK, J. Raritní příčina dysfunkce mechanické aortální chlopně. Kardiologická revue. 2011, 13(4), 260-262. ISSN 1212-4540. (CARDIO 4)

BUDÍKOVÁ, M., KAMÍNEK, M., SOVOVÁ, E., KALETOVÁ, M., METELKOVÁ, I., HENZLOVÁ, L., BURIÁNKOVÁ, E., FORMÁNEK, R. Prognostický význam koronárního kalciového skóre a zátěžového zobrazení myokardu pomocí jednofotonové emisní tomografi e u asymptomatických rizikových pacientů. Cor et Vasa (Kardio). 2011, 53(12), 698-702. ISSN 0010-8650. (CMI)

BUDÍKOVÁ, M., KAMÍNEK, M., METELKOVÁ, I., HENZLOVÁ, L., OSTŘANSKÝ, J., HUTYRA, M., SKÁLA, T., SOVOVÁ, E., TÁBORSKÝ, M. Přínos zátěžové jednofotonové emisní tomografi e myokardu v diferenciální diagnostice etiologie kompletní blokády levého Tawarova raménka. Cor et Vasa. 2011, 53(10), 569-571. ISSN 0010-8650. (CMI)

FRANKOVÁ, V., HORT, J., HOLMEROVÁ, I., JIRÁK, R., VYHNÁLEK, M. Alzheimerova demence v praxi - Konsenzus psychiatricko-neurologicko-geriatrický. Praha: Mladá fronta a.s., 2011. 70 s. ISBN 978-80-204-2423-5.(NEURO 2)

HLINOMAZ, O., GROCH, L., SITAR, J., REZEK, M., KILIANOVÁ, A., NOVÁK, M., SEMÉNKA, J., VEKOV, T. Možnosti optické koherentní tomografie v hodnocení hojení stentů. Cor et Vasa (Kardio). 2011, 53(11), 605-610. ISSN 0010-8650. (CARDIO 1, CARDIO 2)

HORT, J. Nová guidelines pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby. Neurologie pro praxi. 2011, 12(4), 277-281. ISSN 1213-1814. (NEURO 2)

HORT, J., HOLMEROVÁ, I. Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému péče o nemocné. Psychiatrie pro praxi. 2011, 12(3), 112-115. ISSN 1213-0508. (NEURO 2)

KREJČÍ, J., HUDE, P., ŠPINAROVÁ, L., OZÁBALOVÁ, E., SIROTKOVÁ, A., ŽAMPACHOVÁ, V., NĚMCOVÁ, E., FREIBERGER, T., PECEN, L., VÍTOVEC, J. Endomyokardiální biopsie u recentní dilatační kardiomyopatie – zhodnocení vstupních charakteristik prvních padesáti nemocných. Cor et Vasa (Kardio). 2011, 53(11), 623-629. ISSN 0010-8650. (CARDIO 1)

KREJČÍ, J. Peripartální kardiomyopatie. Kardiologická revue. 2011, 13(4), 221-224. ISSN 1212-4540. (CARDIO 1)

LIPOLDOVÁ, J., NOVÁK, M., DVOŘÁK, I., VYKYPĚL, T. Systém Biotronik Home Monitoring v klinické praxi. Cor et Vasa (Kardio). 2011, 53(11), 611-618. ISSN 0010-8650. (CARDIO 3)

LUDKA, O., MUSIL, V., ŠTÍPAL, R., POZDÍŠEK, Z., JARKOVSKÝ, J., DUŠEK, L., ŠPINAR, J. Neinvazivní analýza pulzní vlny u pacientů s akutní dekompenzací chronického systolického srdečního selhání. Kardiologická revue. 2011, 13(4), 241-248. ISSN 1212-4540. (CARDIO 4)

MELUZÍN, J., PODROUŽKOVÁ, H., SITAR, J., KŘÍSTEK, J., PROSECKÝ, R., PEŠL, M., RAMBOUSKOVÁ, L., SOŠKA, V., PANOVSKÝ, R. Které echokardiografi cké parametry potřebujeme pro diagnostiku primárního diastolického srdečního selhání?. Cor et Vasa (Kardio). 2011, 53(11), 630-636. ISSN 0010-8650. (CARDIO 2, CARDIO 5, ICCT)

NOVÁK, M. Krvácivé komplikace perkutánní koronární intervence. Intervenční a akutní kardiologie. 2011, 10(5-6), 226-230. ISSN 1213-807X. (CARDIO 2)

PANOVSKÝ, R., FEITOVÁ, V., POLOKOVÁ, K., KINCL, V., MELUZÍN, J., HLINOMAZ, O., SIKORA, J. Neobvyklé využití vyšetření magnetickou rezonancí pro stanovení diagnózy infarktu myokardu. Cor et Vasa (Kardio). 2011, 53(11), 644-648. ISSN 0010-8650. (CARDIO 2, CARDIO 5, CMI)

SHEARDOVÁ, K., HUDEČEK, D. Prevence demence a životní styl. Neurologie pro praxi. 2011, 12(6), 418-421. ISSN 1213-1814. (NEURO 2)

SHEARDOVÁ, K. Současné možnosti terapie demencí, význam nefarmakologických intervencí. Psychiatrie pro praxi. 2011, 13(3), ISSN 1213-0508. (NEURO 2)

STÁREK, Z., LEHAR, F., JEŽ, J., WOLF, J., LEINVEBER, P. Nejnovější rentgenové zobrazovací metody při katetrizační ablaci komplexních síňových arytmií. Cor et Vasa (Kardio). 2011, 53(11), 637-643. ISSN 0010-8650. (BME, CARDIO 3)

VLAŠÍN, M., FICHTEL, T., SMOLOVÁ, J., HUSNÍK, R., PROKS, P., KOHOUT, P. Intramurální ektopický ureter u feny. Veterinární klinika. 2011, 5(2), 156-160. ISSN 1214-6080. (AC)

VLČEK, K., NEDELSKÁ, Z., LEVČÍK, D., LACZÓ, J., VYHNÁLEK, M., HORT, J. Prostorová navigace jako kognitivní doména v diagnostice mírné kognitivní poruchy. Psychiatrie. 2011, 15(2), 23-27. ISSN 1211-7579. (NEURO 2)

VYHNÁLEK, M., BARTOŠ, A., DOSTÁL, V., FRANKOVÁ, V., HOLMEROVÁ, I., LACZÓ, J., LÍNEK, V., REKTOROVÁ, I., RESSNER, P., RUSINA, R., SHEARDOVÁ, K., VALIŠ, M., HORT, J. Diagnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení. Neurologie pro praxi. 2011, 12(5), 342-346. ISSN 1213-1814. (NEURO 2)