Animální centrum (AC)

 AC Lab shot no Vdrive

e-mail: ac.icrc@fnusa.cz


Kontakt na asistentku

Marta Duchoňová, tel.: 735 190 323
E-mail: marta.duchonova@fnusa.cz


Profil

Platforma Animálního centra (AC) nabízí komplexní služby ve prospěch biomedicínského preklinického výzkumu na zvířatech, a to zejména v oblasti kardiologie a neurologie. Modelovými zvířaty jsou prasata, ovce, králíci, laboratorní potkani a myši. Kromě odpovídajícího zázemí pro testovaná zvířata nabízí AC pokročilou diagnostickou a monitorovací techniku umožňující komplexní diagnostické možnosti a laboratorní zázemí. 

AC guidelines jsou dostupné zde (EN).

Hlavní oblasti výzkumu

 • preklinický výzkum (experimenty na animálních modelech, především králičí či prasečí modely),
 • vývoj pokročilých diagnostických a terapeutických postupů v kardiologii s využitím animálních modelů především pro intervenční kardiologii, studium patofyziologie infarktu myokardu, léčby srdečního selhání, transplantační programy,
 • vývoj nové kontrastní látky pro počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci nebo diagnostickou angiografii,
 • vývoj pokročilých diagnostických a terapeutických postupů v neurologii s využitím animálních modelů zejména pro studium elektrofyziologie mozku, studia pokročilých metod zobrazování mozku včetně počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MRI) a pozitronové emisní tomografie PET).

Aplikace výsledků

 • nové léčivé přípravky a technologie především pro kardiologii a neurologii,
 • urychlení a celkové usnadnění přechodové fáze mezi testováním nových metodik, postupů, biomateriálů a farmak od základního výzkumu a vývoje po klinickou aplikaci,
 • vytváření věrohodných fyziologických a patologických modelových situací.

Spolupráce

ČR

 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Středoevropský technologický institut, Brno (CEITEC)
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
 • Biotechnologické a biomedicínské centrum
 • Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci, divize BIOCEV

Svět

 • Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF), Vienna (Austria)
 • Anthon Dohrn Zoological Station, Naples (Italy)
 • University of Trieste, Trieste (Italy)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III.: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)

Hlavní dostupné technologie

 • NIOBE Stereotaxis Magnetic Navigation System, complete with the Odyssey Cinema System. This system is coupled to the NIOBE Stereotaxis Navigation System available for humans.

AC Lab noVdrive tilt  AC Lab no Vdrive back view

AC Lab shot no Vdrive  AC QuikCAS

 

 • 1.5 T Signa NMR from GEHealthcare for large animal experiments, complete with the set-up for anaesthesia.
 • Ultrasound systems: VIVID 7 Dimension 4D Breakthrough 2008, VIVID I Breakthrough 2009
 • Cardiolab EP system (GE Healthcare)
 • Endoscopic and laparoscopic instrumentations.
 • Cryocath ablation system (CryoCath Technologie).

Publikace