Centrum biomedicínského inženýrství (BME)

Ing. Pavel Leinveber

Principal Investigator


Kontakt na asistentku

Mgr. Andrea Dřímalková, e-mail: andrea.drimalkova@fnusa.cz


Výzkumný tým


Profil

Technika zasahuje do lékařského prostředí stále výrazněji a spolupráce lékařů s technickými pracovníky je v mnoha lékařských odvětvích již nevyhnutelná. Posláním Centra biomedicínského inženýrství (BME) je poskytovat výzkumným programům ICRC přístrojové a odborně technické zázemí v oblasti biomedicínského inženýrství, zejména v oblasti snímání a analýz biologických signálů, přenosu, integrace a archivace výzkumných dat. Týmy BME se vedle oblastí akvizic a analýz signálů ze srdce a mozku zaměřují také na oblast regulačních mechanismů krevního tlaku v těle, na metody pro přesnější ultrazvukové zobrazování, nebo na vývoj pokročilých technologií pro rehabilitaci. 

Hlavní oblasti výzkumu

 • technická a expertní podpora kardiologických a neurologických výzkumných programů v oblastech nových technologií a přístrojů, vytváření výzkumných měřících protokolů, snímání biologických signálů z pacienta, analýzy a vyhodnocování signálů a dat z pacienta
 • vývoj a testování nových neinvazivních metod a technologií pro časnou diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění
 • zpracování, analýzy, nové techniky a statistické hodnocení EEG signálů snímaných z mozku (povrchově i intracerebrálně)
 • vývoj nových technik pro experimentální měření srdeční elektrické aktivity
 • výzkum v oblasti využití pokročilých technologií 3D zobrazování v rehabilitaci, studium a vývoj efektivních rehabilitačních systémů založených na biologické zpětné vazbě (biofeedback)
 • vývoj nových akvizičních metod a analýz pro pokročilé ultrazvukové zobrazování s použitím kontrastních látek, pokročilé perfuzní zobrazování v kardiologii
 • organizace, zpracování, archivace a zabezpečení dat získaných v rámci všech výzkumných aktivit ICRC

Aplikace výsledků

 • návrh a testování nových zdravotnických přístrojů
 • diagnostické a terapeutické postupy a metody
 • technologické expertní služby

Technologické zázemí

 • HiSeM laboratoře - laboratoře pro měření velmi citlivých biologických signálů. Koncepci tvoří laboratoře umístěné v druhém podzemním podlaží (pod hladinou spodní vody), vybavené Faradayovými klecemi a speciálními akvizičními systémy, navrženými pro velmi čisté prostory (z hlediska elektromagnetického rušení)
 • Flexibilní laboratoře - komplexní laboratoře vybavené pro kardio a neuro diagnostické metody a měření biologických signálů
 • Technologie ANNAlab MI3 - speciální „custom made“ elektrofyziologický akviziční a monitorovací systém, určený pro oblasti pokročilého kardiologického a neurologického výzkumu. Systém je orientovaný pro synchronizovaný záznam různých biologických signálů včetně digitálních událostních kanálů, audio-video kanálů a přesné časové synchronizace

Spolupráce

ČR

 • M&I
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoké učení technické v Brně

Svět

 • Biomedical Imaging Resource Core Facility, Mayo Clinic (Rochester, MN, USA)
 • Division of Cardiovascular Diseases and Hypertension, Mayo Clinic (Rochester, MN, USA)
 • Division of Epilepsy and Electroencephalography, Mayo Clinic (Rochester, MN, USA)
 • Biomedical and Clinical Sciences “L. Sacco”, University of Milan (Itálie)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III.: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
 • PRECEDENCE (OP VaVpI)

Publikace

Ke stažení

ICRC Reserach DB - Setup