Centrum molekulárního zobrazování (CMI)

MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.

Národní koordinátor

E-mail: vladimir.kincl@fnusa.cz, tel.: +420 54318 3520


Kontakt na asistentku:

Bc. Monika Velichová, e-mail: monika.velichova@fnusa.cz


Výzkumný tým


Profil

Program se zaměřuje na oblast nukleární kardiologie, tedy metodu využívající aplikace malého množství radioaktivní látky k zobrazení funkce a perfuze myokardu. 

Hlavní oblasti výzkumu

  • zobrazovací metody v kardiologii s využitím jednofotonové emisní tomografie
  • vývoj nových způsobů využití SPECT v kardiologii (stratifikace rizika náhlé srdeční smrti u pacientů se srdečním selháním)
  • výzkum nových protokolů vyšetření SPECT myokardu za účelem snížení radiační zátěže

Aplikace výsledků

  • vyšetřování srdeční perfuze u kardiovaskulárních onemocnění
  • kvantifikace ischemie a detekce viability pro potřeby kardiologických programů

Projekty

  • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
  • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
  • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
  • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
  • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)

Publikace