Neinvazivní zobrazovací metody v kardiovaskulární medicíně (Cardio 5)

MUDr. Marek Orban

Národní koordinátor

prof. Andreas Melzer, M.D.

Mezinárodní koordinátor

 

Kontakt na asistentku

Bc. Veronika Kolaříková, e-mail: veronika.kolarikova@fnusa.cz


Výzkumný tým


Profil 

Cílem výzkumu je zajistit technologii a vyzkoušení integrace ultrazvuku a systému navádění pomocí biofotonů s magnetickou rezonancí (MRI), počítačovou tomografií (CT) a pozitronovou emisní tomografií (PET) s cílem definovat specifika provozuschopné zobrazovací intervenční sítě, pomáhající k časné detekci a sloužící jako asistence při mini invazivních léčebných zákrocích při terapii kardiovaskulárních onemocnění, a to především ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, srdečních arytmií a strukturálních poruch srdce. Podprogram bude probíhat ve spolupráci s University of Dundee a IIIOS Academic Network.

Hlavní oblasti výzkumu

 • zobrazovací metody: MRI, CT, echokardiografie
 • specializované zobrazovací metody (echokardiografie – zátěžové testy, kontrastní echo, speckle tracking echokardiografie, 3D-echokardiografie, intervenční výkony navigovány pomocí MRI)
 • vývoj nových strategií pro hodnocení perfuze myokardu pomocí srovnání výsledků MRI a echokardiografických modalit
 • vývoj nové kontrastní látky se specifickými vlastnostmi pro hodnocení perfuze myokardu
 • vývoj nové injekční pumpy sloužící k aplikaci kontrastní látky v daných množstvích
 • výzkum v oblasti experimentální kardiologie včetně preklinického výzkumu
 • vývoj animálních modelů využitých k intervenčním výkonům s využitím zobrazovacích metod

Aplikace výsledků

 • vývoj nové kontrastní látky pro hodnocení perfuze myokardu
 • vývoj nové injekční pumpy k aplikaci kontrastní látky v daných množstvích
 • testování prototypů sloužících k intervenčním výkonům pod kontrolou MRI  

Spolupráce

Česká republika

 • Akademie věd ČR
 • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 • Masarykova univerzita v Brně (Lékařská fakulta)
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Vysoké učení technické v Brně (Fakulta chemická)

Svět

 • Albert Einstein Medical Center Philadelphia (USA)
 • Mayo Clinic, Rochester, Minnesota (USA)
 • University of Dundee (Velká Británie)

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory

Publikace