Roztroušená skleróza (Neuro 4)

Orhun H. Kantarci, M.D.

Mezinárodní koordinátor

 

Profil a cíle 

Cílem programu bude vytvoření špičkového výzkumného centra, které se bude zabývat vývojem nových léčebných možností tohoto nejvýznamnějšího autoimunitního zánětlivého onemocnění mozku u lidí v produktivním věku. Na animálním modelu bude testována aplikace autologních mesenchymálních kmenových buněk, které budou aplikovány intratekálně a intravenózně s cílem indukovat imunomodulaci a neuroregeneraci CNS. Na základě vyhodnocení parametrů bezpečnosti a efektivity bude tato metoda modifikována k použití u pacientů s refrakterní formou roztroušené sklerózy.