Kardiovaskulární a transplantační chirurgie, srdeční selhání a transplantační program (Cardio 1)

doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

Národní koordinátor

Brooks S. Edwards, M.D.

Mezinárodní koordinátor

Horng H. Chen, M.D., B.Ch.

Mezinárodní koordinátor

 


Kontakt na asistentku

Ing. Karla Kučerová, e-mail: karla.kucerova@fnusa.cz


Výzkumný tým


Profil

Srdeční selhání představují jeden z největších socioekonomických problémů současné společnosti. Náš program je zaměřen na diagnostiku a vývoj nových metod léčby pacientů se srdečním selháním včetně léčby pomocí mechanických srdečních podpor a transplantace srdce. Cílem je umožnit tuto léčbu všem nemocným a zkvalitnit zejména dlouhodobé výsledky. K tomu slouží i výsledky získané z registrů srdečního selhání a transplantace srdce, které jsou v rámci programu vedeny. 

Hlavní oblasti výzkumu

 • srdeční selhání, transplantace, diagnostika a léčba kardiomyopatií
 • vývoj terapeutických strategií ke snížení hmotnosti levé komory a zmírnění vaskulopatie štěpu po transplantaci srdce
 • využití technologie kmenových buněk pro regeneraci srdečního svalu
 • vývoj peptidových molekul se silným ochranným účinkem pro ochranu a regeneraci myokardu
 • vytvoření a dlouhodobá podpora databází pro programy zabývající se akutním srdečním selháním a transplantací srdce

Aplikace výsledků

 • optimalizace medikamentózní léčby po transplantacích srdce
 • nové diagnostické a terapeutické postupy u myokarditid

Technologické zázemí

 • Intravaskulární ultrazvuk - miniaturizovaná ultrazvuková sonda (2,9 F, tedy méně než 1 mm) s frekvencí 10 až 40 MHz umožňující zobrazení lumen tepny i cévní stěny
 • Mechanická srdeční podpora - zařízení, které po určitou dobu může částečně či zcela nahradit mechanickou funkci levé, pravé, nebo obou srdečních komor. K zavedení mechanických podpor je nutná kardiochirurgická operace. V případě zlepšení stavu srdeční funkce je možné mechanickou podporu odstranit, v opačném případě mohou být pacienti indikováni k transplantaci srdce

Spolupráce

ČR

 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

Svět

 • Mayo Clinic, Rochester (USA)

Projekty

 • CZECH-ICIT (Czech Inflammatory Cardiomyopathy Immunosuppression Trial)
 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí: Inkubátor mladých talentů (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • Komplexní bioptická diagnostika zánětlivých a virových onemocnění myokardu (IGA MZ ČR 2013)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)

Publikace