Vývoj moderních metod v oblasti neurozobrazování (Neuro 3)

Doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D.

Národní koordinátor

Prof. Bradley J. Erickson, M.D., Ph.D.

Mezinárodní koordinátor


Kontakt na asistentku

Mgr. Eva Slezáková, e-mail: eva.slezakova@fnusa.cz


Výzkumný tým


Profil

Program Zobrazení centrálního nervového systému - Neuroimaging - se bude zabývat zobrazovacími metodami CNS, jejich rolí v diagnostice a léčbě a v aplikaci nových metod v klinickém experimentu a praxi.

Program sdružuje skupinu odborníků zabývajících se experimentálním zobrazením v oblasti neurologie, neurochirurgie a neuroradiologie. Program spolupracuje s výzkumnými centry pro neurozobrazení na Mayo Clinic, v Marburgu v Německu a v maďarském Szegedu.

Cíle

 • vývoj klinicky použitelného softwaru pro precizní diagnostiku intrakraniálních aneurysmat,
 • metoda nové analýzy obrazu, která umožní spolehlivější měření stupně stenózy krkavice,
 • vývoj diagnostických nástrojů, které zvýší přesnost a rychlost diagnostiky cévní mozkové příhody na základě nativního CT nálezu,
 • funkční magnetická rezonance (MR) u Parkinsonovy nemoci,
 • nástroje k analýze korelace výsledků funkční MR a hluboké mozkové stimulace globus pallidus a nucleus subthalamicus u pacientů s Parkinsonovou nemocí,
 • charakteristika nádorů mozku. Nástroje ke stanovení progrese mozkových tumorů; pokus o vytvoření algoritmu na rozlišení jednotlivých histologických subtypů. Použití MR spektroskopie (MRS) v diagnostice a léčbě mozkových tumorů, včetně MRS navigované biopsie.

Projekty

 • FNUSA-ICRC Věda pro zdraví: Podpora popularizace lékařského výzkumu (OP VK)
 • Human Human Bridge for Strengthening Integration of ICRC into European Research Area (ICRC-ERA Human Bridge, 7. RP)
 • ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí II: Inkubátor mladých talentů II. (OP VK)
 • ICRC PartnerNet - Partnerská síť výzkumné spolupráce (OP VK)
 • Korelace obrazu MR spektroskopie v oblasti hippocampu a poškození kognitivních funkcí u pacientů po ozařování mozkovny (IGA MZ ČR)
 • MEDINFO - informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (OP VaVpI)
 • Využití pokročilých MR technik v diagnostice recidivy high-grade gliomů po komplexní onkologické léčbě (IGA MZ ČR)

Publikace