Vzdělávání

images/slider_images/vzdelavani/image1.jpgimages/slider_images/vzdelavani/image2.jpgimages/slider_images/vzdelavani/image3.jpgimages/slider_images/vzdelavani/image4.jpg

Úroveň pre- i postgraduálního lékařského vzdělávání v ČR patří mezi nejlepší mezi novými členskými státy Evropské unie. Při srovnání s předními západoevropskými, a zejména americkými univerzitami, je však stále patrný rozdíl v mnoha kvalitativních parametrech.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přispívá prostřednictvím vzdělávacích projektů určených pro mladé talenty, zkušené vědce i podpůrné týmy k řešení této situace. Příkladem může být budování tzv. mostu mezi americkými a českými kolegy („Human Bridge“), a to například ve spolupráci s Mayo Clinic nebo University of Minnesota. 

V rámci FNUSA-ICRC proběhly následující vzdělávací aktivity:

 

ICRC Akademie klinického výzkumu

Simulační centrum

Inkubátor mladých talentů - skončeno

Akademie ICRC je vzdělávací projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu zaměřený na podporu spolupráce s vysokoškolskými a středoškolskými studenty v oblasti klinického výzkumu. 

Akademie ICRC

Simulační výuka se nachází na pomezí běžné školní výuky a praxe v reálném prostředí zdravotnického zařízení. Je doplněním obou stávajících forem a umožňuje lépe propojit teorii s praxí díky okamžité zpětné vazbě.

Simulační centrum FNUSA-ICRC

Projekty na podporu výměnných stáží určených pro mediky a výzkumníky do 35 let, vedoucí výzkumníky a podpůrný tým. Zapojeni jsou postgraduální studenti brněnských univerzit i pracovníci podpůrných vědeckých týmů.

Inkubátor mladých talentů (HB CARDIO)

Inkubátor mladých talentů II. (HB NEURO)

Inkubátor mladých talentů III. (HB PLATFORMY)