Simulační výuka komunikačních dovedností

Simulační výuka se nachází na pomezí běžné školní výuky a praxe v reálném prostředí zdravotnického zařízení. Je doplněním obou stávajících forem výuky a umožňuje lépe propojit teorii s praxí díky okamžité zpětné vazbě, kterou účastník dostane nejen od odborníků-psychologů, ale i od dalších zúčastněných osob. Zkušenost nabytá ze simulované situace umožňuje prohloubit sebereflexivní aktivitu účastníka výuky (studenta, pedagoga) tak, aby byl schopen vědomě volit vhodnou komunikační strategii a vyvaroval se, v rámci ochrany sebe i pacienta, neadekvátním reakcím.

V simulačním centru si mohou studenti zdravotnických škol nebo zaměstnanci zdravotnického zařízení procvičit komunikaci například s s agresivním či depresivním pacientem, komunikaci s příbuznými či s osobou ohroženou domácím násilím, a získat tak větší jistotu pro výkon svého současného nebo budoucího povolání. Díky vhodně zvoleným metodám simulační výuky, spolupráci s profesionálními herci (standardizovaný pacient) a využití moderní audiovizuální technologie, dochází k posilování komunikačních dovedností tak, aby odpovídaly vysokým nárokům kladeným na poskytování ošetřovatelské péče.

Špičkové technologické vybavení a zapojení herců i psychologů

Prostory pro simulační výuku komunikačních dovedností, které se nachází ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, jsou vybaveny špičkovou audiovizuální technikou, nemocničními lůžky, nábytkem apod. Výuku zajišťuje tým psychologů Mgr. Pavel Strašák, PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D, Mgr. Martina Ježková, Mgr. Lucie Kotková. Standardizované pacienty zastupují herci brněnských divadel Tomáš Sýkora, Vladimír Hauser, Kristína Gargula, Lucie Schneiderová, Erika Stárková.

sim vyuka komun dovednosti

Diskuze s odborníky nad simulovanou situací

 

Simulační výuka je určena pro:

  • studenty středních zdravotnických škol
  • pedagogy SZŠ
  • zaměstnance zdravotnických zařízení

Simulace v oblasti komunikačních dovedností je součástí projektů „Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ a „Inovativní vzdělávání Pedagogovů SZŠ v Jihomoravském kraji“ financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR.